Ons woordenboek

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Reset list
Complexe -  Complexe - samengestelde formule/mengsel van meerdere bijpassende actieve ingrediënten.
Concentraat -  Concentraat is een vloeistof waaruit water gedeeltelijk of geheel wordt verwijderd.