Cookieverklaring & Privacybeleid


Cookieverklaring & Privacybeleid 247 Cosmetics / Team for Beauty B.V. is toegewijd aan het respecteren van de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Wij behandelen verkregen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Identiteit en contactgegevens

Bedrijfsnaam: Team for Beauty B.V.

Adres: Plantage 150A

Telefoon: 023-20 25 344

E-mail: info@247cosmetics.nl

KvK-nummer: 70973067

Gebruik en bewaring van gegevens U kunt onze website anoniem bezoeken. Als u interesse heeft in een product of dienst van Team for Beauty B.V., vragen wij onder andere om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie te verschaffen over onze diensten en/of producten en om een overeenkomst uit te voeren. Bij levering van diensten en/of producten aan huis hebben we uw adresgegevens nodig. E-mails of andere berichten die u ons stuurt worden opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij om persoonsgegevens die relevant zijn voor de situatie, om uw vragen te verwerken en te beantwoorden.

Doelen van gegevensverwerking Team for Beauty B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Verzending van nieuwsbrieven en mailings.
  • Om contact met u op te nemen indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening.
  • Uitvoering van overeenkomsten.
  • Verbetering van onze dienstverlening.
  • Informatievoorziening over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.
  • Indien wettelijk verplicht.

Bewaartermijn Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Indien er een administratieve- en/of wettelijke bewaarplicht geldt, bewaren wij uw gegevens gedurende die termijn.

Delen van gegevens Team for Beauty B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Links naar andere websites Onze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. Team for Beauty B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. We adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Toegang, correctie, verwijdering van gegevens U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en voor welk doel. Als u denkt dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of per post.

Beveiliging Team for Beauty B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende (beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Klachten U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en/of aan te vullen. Wij adviseren u daarom dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.